آلفا متال

نمایندگی و همکاری با چندین شرکت تولید لوله و پروفیل

تحویل از انبار تهران و کارخانجات تهران و اصفهان

قیمت روز لوله های کربن استیل و گالوانیزه و داربستی