درباره آلفامتال


این مجموعه از سال 1382 با تولید محصولات و اتصالات داربست بندی و طبق استاندارد IECو
قرار گرفتن در VENDOR LIST صنایع نفت و نیروگاهی و ضمانت فروش و تعویض محصولات
توانسته یکی از پیشگامان این صنعت باشد.

این مجموعه از سال 1384 اقدام به واردات و تامین انواع تخته روسی

و چوبهای صنعتی و ساختمانی و چندلایی از کشورهای روسیه و چین نمود تا نیاز مشتریان
و صنایع وابسته را فراهم نماید .